Vinterspire i Media

Vinterspire får oppmerksomhet, her i Hvaler budstikke, Indre Akershus blad og Romerikes blad. 

Se lenker:

Fredrikstad blad 16.11

Hvaler budstikke 9.10

Indre 10.10 

 

Romerikes Blad 12.10: